بهترین روش انتخاب مبدل حرارتی در تهران

دقت شود که انتقال حرارت میان سیالات بدون هیچ گونه اختلاطی انجام می شود و مبدل های حرارتی اجازه یکی شدن و ترکیب شدن سیالات را به یکدیگر نمی دهد و فقط از راه تماس لوله ها و یا بستر عبور سیالات این انتقال حرارت انجام می شود .

مبدل حرارتی صفحه ای جوشی دانفوس

طراحی باید به گونه ای صورت گیری که بر اساس نیاز امکان افزودن یا کاهش صفحات وجود داشته باشد. همچنین بهمنظور کاهش زمان حل مسئله تعداد سناریوهای هر پارامتر به سه سناریو با روش کاهش سناریو (از روش کاهش عقبگرد براساس فاصلۀ کانتروویچ) تقلیل یافته است.

ازاینرو شرکت سازنده مبدلهای حرارتی مدارچاپی، چهار زمینه کاربردی اصلی این مبدلها را بهصورت زیر ذکر کرده و برای هر بخش، به فرآیندهایی که PCHE در آن به کار گرفته میشود و یا قابلیت استفاده را دارد، اشاره کرده است. Post h as ​been g en᠎er​ated with GSA C on tent Gen​er ator Demoversi on.

از انواع دیگر مبدلها میتوان به مبدلهای هوا هوا، مبدلهای بلوکی، مبدلهای پرهای اشاره کرد. جنس این مبدلها معمولاً از استیل بوده و باید مورد محافظت قرار گیرند.محققان مؤسسه لایبنیتز نانوپوششی ساختند که میتواند نیاز به تمیزکاری را کاهش داده و مانع از خوردگی شود.

در پاستوریزاسیون در دمای پایین، هدف سلامت غذاست و در طی آن عوامل بیماری زای درون غذا یا شیر از بین می رود و آلودگی آن کاهش می یابد.

به عبارت دیگر، با کاهش تعداد مسیرهای گذرنده، سرعت سیال داخل لوله ها کاهش یافته، که این امر سبب کاهش افت فشار می گردد.

نمایندگی مبدل حرارتی دانفوس

در اواپراتور چیلر از نوع پوسته و لوله انبساط مستقیم ، مبرد از طریق لوله و آب در اطراف لوله و در داخل پوسته جریان دارد.

اواپراتور پوسته و لوله از نوع انبساط مستقیم به روغن این اجازه را می دهد تا به همراه مبرد در داخل لوله ها به سمت موقعیتی در چیلر که در آن مکان، مبرد و روغن از هم جدا شده و روغن به پمپ روغن برگشت داده می شود، به جریان درآید.

همچنین، مقطع عرضی نازک صفحات اواپراتور بریز (صفحه ای) و ساختار شیاردار آن، باعث ایجاد جریان آشفته در سیال شده و این خصوصیات افزایش راندمان انتقال حرارت بین سیالات را به همراه دارد.

پلیت مبدل حرارتی صفحه ای

بنابراین، این امر سبب می گردد تا بازده مبدل افزایش و بهبود یابد. مبرد موجود در لوله ها به بخار تبدیل شده و آب سردتر می گردد.

در حالیکه، حرارت از سیال گرم تر یا مخلوط آب و ضدیخ گرم تر به مبرد سردتر انتقال می یابد.

بنابراین، این آشفتگی میزان انتقال حرارت را بین آب و مبرد افزایش می دهد. در سال ۲۰۱۳ دو کارخانه به طور همزمان در چین تاسیس شدند؛ که تعداد آنها افزایش نیز یافته است.

خرید مبدل های حرارتی

به طور کلی با توجه به رسوب املاح آب پس از گرم شدن، برای تداوم کارایی توصیه می شود مبدل های حرارتی صفحه ای حتی الامکان یک سایز بزرگتر انتخاب شده و دمای آب داغ ورودی از طرف دیگر بیشتر از 60 درجه نباشد.

فروشگاه مبدل حرارتی

جنس، قطر، ضخامت و حجم پوسته به طبیعت سیال، مقدار جریان سیال، فشار و درجه حرارت سیال و مشخصات دسته لوله (Tube Bundle) از نظر قطر و طول آن بستگی دارد.

فروش مبدل حرارتی در اصفهان

این مدل نسبت به واشبرد تحمل فشار بالاتری را دارد. را کسب می نمایند. مبدل های حرارتی صفحه ای با راندمانی بیش از 90 درصد ، آبگرم مصرفی فوری و بهداشتی را با کمترین هزینه و بدون اتلاف انرژی تامین می کند.

مبدل حرارتی پلیتی

وقتی تفاوت زیادی بین اندازه جریان دو مایع وجود دارد، مبدل می تواند دو بار با سیال با سرعت جریان کمتر کار کند تا افت فشار یا سرعت جریان سیال خاص، در کانال ها را متعادل کند.

مبدل حرارتی صفحه ای بریز

اما در پکیج های دو مبدله از دو مبدل حرارتی تک منظوره استفاده می شود، به این صورت که یک مبدل تک منظوره برای تامین آب گرمایش و یک مبدل صفحه ای تک منظوره برای فراهم کردن آب گرم مصرفی در دستگاه تعبیه می شود.

مبدل حرارتی صفحه ای دانفوس

در اواپراتور چیلر از نوع پوسته و لوله انبساط مستقیم، مسیری که آب در آن جریان دارد باید به صورت مکانیکی تمیز شود.

قیمت مبدل حرارتی صنعتی

در چیلرهای تراکمی ( چیلر هوا خنک و چیلر آب خنک ) که از اواپراتور های پوسته و لوله مستغرق استفاده می کنند، تعداد لوله های گذرنده از داخل مجرا قابل تغییر می باشد.

فروش مبدل حرارتی

در صورتیکه، یک صافی استاندارد تولید شده در کارخانه معتبر و مخصوص اواپراتور صفحه ای ، در ورودی سیال به داخل مسیر جریان در صفحات استفاده شود، امکان حذف ذرات ریز و آلودگی های موجود در سیال وجود دارد.

خرید مبدل حرارتی

از طرفی تمیز کردن مکانیکی پوسته به دلیل وجود بفل در داخل لوله امکان پذیر نمی باشد. در اواپراتور بریز ، امکان طراحی بخش تمیز کننده داخلی به صورت مکانیکی وجود ندارد.

محلول مبرد به صورت یکنواخت در امتداد پایین اواپراتور توزیع می شود. زیرا، مبدل حرارتی صفحه ای دارای مسیر جریان کمتری بوده و حجم مبرد در جریان در آن کمتر می باشد.

فروش مبدل حرارتی دانفوس

معایب-به دلیل باریک بودن مسیر جریان در بین صفحات اواپراتور بریز ، این مسیرها در برابر رسوبات و گرفتگی بسیار مستعد می باشد.

به دلیل نزدیکی و مجاورت واسطهای جریان سیالات، گرما بین آنها منتقل میشود. با پیچاندن دو صفحه بلند موازی به شکل یک حلزون و با استفاده از یک میله اصلی و جوش دادن لبه های صفحات مجاور به یکدیگر مبدل صفحه ای حلزونی ساخته می شود، به نحوی که یک کانال در بین صفحات ایجاد می شود.

ساختمان مبدل های صفحه ای حلزونی یا اسپیرال، با پیچیده شدن دو صفحه بلند موازی به شکل یک حلزونی با استفاده از یک میله اصلی به نام مندرل و جوش دادن لبه های صفحات کناری به شکلی که یک کانال را تشکیل دهند، ساخته می شود.

اگر مرز جدا کننده دو سیال سرد و گرم از هم به شکل صفحات موازی باشد به آن مبدل حرارتی صفحه ای جوشی (Plate Heat Exchanger) گفته می شود.

در شرایطی که جریان سیال سرد و گرم موازی یکدیگر و در خلاف جهت هم باشد مبدل را جریان غیر همسو می نامند.

نوعی کلاسیک از طراحی سر شناور در شکل نشان داده شده است که بیرون کشیدن دسته لوله ها را از پوسته با حداقل جداسازی قطعات، ممکن می سازد.

• سیالاتی که وارد هدرها میشوند ممکن است به وسیله تیوب پلیتهایی (tube plates) ثابت شده باشد که با روشهای مختلفی محتوای آن را از پوسته جدا میکنند که این روشها شامل جوشکاری به پوسته و یا اتصال با امکان لغزش نسبت به پوسته در اثر انبساط گرمایی میشوند.

با این حال مشکل اساسی فشار بالای تولید شده توسط پمپ ها در قسمت های پوسته و لوله و نیاز فرآیندی در واحد گاز و گاز مایع 800 است، که امکان جایگزینی بدون تغییرات اساسی در کل پالایشگاه را غیر ممکن می سازد.

واحدهای بویلری که در نیروگاههای مدرن به کار میروند فشار بخار بالای 80 بار تولید و از کورههای دارای تیوبهای آب، سوپرهیترها و قسمتهای بازیافت حرارتی همانند اکونومایزرها و هیترهای هوا و کندانسورهای با کارایی بالا استفاده میکنند.

مبدل حرارتی چیست و طرز کار و انواع آن ؟ مبدل حرارتی صفحه ای کومر- فروش انواع مبدل حرارتی کامر …

در لایه ها یا جریان های چندگانه، سیال به سمت سطح مبدل حرارتی در حرکت است، بنابراین در نتیجه افزایش سطح تماس، میزان انتشار حرارت سریع تر خواهد شد.

بنابراین، با جایگذاری تعداد مسیرهای زیاد میزان انتقال حرارت بهبود می یابد، همچنین به دلیل افزایش افت فشار ، توان مورد نیاز برای پمپاژ جریان آب خنک افزایش می یابد.

گرم شدن مقداری هوا باعث افزایش ظرفیت جریان هوا برای نگهداری آب می شود. مزایا-اندازه کوچک مبدل های حرارتی صفحه ای سبب می گردد، فضایی که چیلر برای جایگذاری نیاز دارد، به مراتب کمتر شود.

فضای کمی مورد نیاز است – به دلیل طراحی فشرده ، خطوط اتصال کوتاه و ارتفاع کلی کوچک حداکثر. این نوع طراحی بسیار مناسب برای جریان سیالات خورنده در کانال صفحات جوش خورده و در تماس با گسکت های رینگی در قسمت پورت صفحات جوش نخورده است.

در حالی که بیشتر افراد تصور می کنند که فلزات بهترین انتخاب برای لوله های مبدل های حرارتی هستند، اما جنس های دیگری همچون سرامیک، پلاستیک و کامپوزیت از جمله دیگر لوله های مورد استفاده در مبدل حرارتی می باشند.

به همین دلیل این سطوح را از جنس آلیاژهای فلزی می سازند و اکثراً در صنعت از این نوع مبدل حرارتی استفاده می کنند.

آشفتگی سیال در بارگذاری های کم مبدل حرارتی قابل رویت می باشد، بنابراین این امر سبب می گردد، مبدل حرارتی صفحه ای برای چیلر هایی که در بار جزئی کار می کنند – ایده­آل و مناسب باشد.

از طرفی باید تعادل اقتصادی بین پمپاژ زیاد (توان) و قدرت کم کمپرسور رخ دهد. این مبدل معمولا در کاربردهای با ظرفیت کم مورد استفاده قرار می گیرد.

جنس این صفحه با توجه درخواست مشتری و نوع کاربری محصول می تواند آهن رنگ شده ، آهن با روکش استیل و استیل زنگ نزن باشد.

بهره وری بالا و قابلیت اطمینان فوق العاده در طراحی جمع و جور ، سرمایه گذاری با جذاب ترین CTO در طول عمر محصول را ارائه مبدل حرارتی پلیتی آلفالاوال می دهد.

بعلاوه، میزان سیال مبرد در اواپراتور صفحه ای در مقایسه با اواپراتورهای پوسته و لوله به میزان قابل توجهی کمتر می باشد.

تمامی محصولات تولید شده در گروه تولیدی کلیک صنعت طبق استاندارد های مربوطه طراحی و تحلیل می شوند تا میزان بازدهی مبدل حرارتی بالا برود.

انواع مبدل های حرارتی | ساخت مبدل حرارتی,تعمیر مبدل حرارتی … آنچه در ادامه خواهید خواند: تعریف مبدل حرارتی صفحه ای (Plate heat exchanger) انواع مبدل حرارتی صفحه ای اجزایی تشکیل دهنده مبدل حرارتی علت انتخاب ومزایای مبدل حرارتی صفحه ای چیست؟

مبدل صفحه ای نسبت به یک مبدل حرارتی پوسته و لوله متشابه از نظر اندازه و سایز تا ۲۵ درصد کوچک تر می باشد.

اما، در انواع چیلر با اواپراتور پوسته و لوله مستغرق تمایل به دارا بودن کمپرسوری با بازده زیاد نظیر کمپرسور سانتریفیوژ می باشد.

مبدل حرارتی آلفالوال – مبدل حرارتی صفحه ای آلفالوال, مبدل حرارتی چیست – مکانیزم, انواع پلیت مبدل حرارتی چیست و طرز کار و انواع آن ؟

از رایجترین مبدلهای حرارتی رادیاتور خودرو و رادیاتور شوفاژ است . مبدل حرارتی صفحهای با استفاده از تعداد زیادی صفحات فلزی نازک،موجب تبادل حرارت بالا بین سیال گرم و سرد میشود.اساس عملکرد این نوع مبدل به این شکل است که از دو جهت مخالف سیال سرد و گرم وارد مبدل میشوند.

یک جفت از صفحات با گسکت به یکدیگر متصل میشوند و این جفت به دو جفت دیگر جوش داده میشوند.

با مرگ مدس کلاوزن در سال ۱۹۶۶ در سن ۶۰ سالگی، بیتن کلاوسن (Bitten Clausen) رهبری این شرکت را بر عهده گرفت.

مبدلهای حرارتی صفحهای جوشی شرکت آلفالاوال برای اولین بار در سال 1977 روانه بازار شدند. بنابراین، سایز کوچک اواپراتور صفحه ای ، برای بارگیری و نصب چیلر مزیت به شمار می آید.

جریمة دمایی برای تداخل چاههای مجاور، ، مقدار آن از جدول (7) به دست میآید. 3. اتصال یکپارچه به قسمت ریکاوری بدون نیاز به لوله کشی خارجی اضافی. ​Data was creat​ed with the help of GSA C᠎on tent G​en erator Dem ov ersi on!

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

https://abpaak.ir https://afzoonehkhabar.ir https://ahangaryan-webdesigner.ir https://akhbar-best.ir https://anzalkhabar.ir https://appnaghd.ir https://arasevent.ir https://ardabil-volleyball.ir https://arvandkhabar.ir https://ashian-music.ir https://asoodehkhabar.ir https://barsavasenator.ir https://behhnews.ir https://behimo.ir https://behradkhabar24.ir https://behseo7.ir https://benikhabar.ir https://bestnews20.ir https://big24khabar.ir https://bobkhabar.ir https://dangkurmanj.ir https://earthcafe.ir https://facebooka.ir https://far30musical.ir https://farsqalam.ir https://fastestnews.ir https://favseo.ir https://ganjelearn.ir https://goalkhabar.ir https://hamoonkhabar.ir https://hanikhabar.ir https://healthbartar.ir https://kavehkhabar.ir https://learning-mag.ir https://magimo.ir https://mahnamehtarbiat.ir https://majour2018.ir https://mantomazhan.ir https://marvo-tech.ir https://mehr-a.ir https://meloakhbar.ir https://minifeed.ir https://mmt2016.ir https://mobl-wood.ir https://modernkhabar.ir https://mortezahezareh.ir https://moshaverandaneshjoo.ir https://mosimag.ir https://mozhekhabar.ir https://nicekhabar.ir https://niiaznews.ir https://nilofilm.ir https://nobkhabar.ir https://novintelyazd.ir https://onekhabar.ir https://pedar100news.ir https://rahenoandishe.ir https://rashedkhabar.ir https://realimo.ir https://redkhabar.ir https://rezkhabar.ir https://sahelekhabar.ir https://sajnet.ir https://sepmag.ir https://shabahang-music.ir https://shayanava.ir https://speedakhbar.ir https://techbest100.ir https://technologykhabar.ir https://tehrani-musics.ir https://txcracker.ir https://vipkhabar24.ir https://vstsaz.ir https://webishotak24.ir /*saber*/ https://parsiancnc.ir pbnnews.ir matboatnews.ir sahafinews.ir usmag.ir https://prestigehome.ir https://shahrsazeonline.ir https://i-quiz.ir https://marvik.ir reportdaily.ir sahrahi.ir formolnews.ir sendkhabar.ir newsiato.ir mehrmag.ir tehrannew.ir bedarnews.ir binamag.ir https://psm-valve.ir dednews.ir setkhabar.ir https://nod32tools.ir https://nod32via.ir ehsasnews.ir karbarnews.ir eduseo.ir newses.ir beznews.ir monesnews.ir winnews.ir zegar.ir https://statiscu.ir fixmag.ir https://raft25.ir linkkhabar.ir dismag.ir newsss.ir pbnsaz.ir https://psychologyfile.ir abernews.ir ۸۸news.ir ticktnews.ir mehrnaznews.ir robiato.ir neginmag.ir fedaknews.ir onlineiha.ir https://steel-co.ir https://investinisfahan.ir pbnha.ir khabaribama.ir roliato.ir https://nod32update05.ir almnews.ir https://www.akhbaretrend.ir https://knst.ir https://nvmehost.ir https://besat7.ir khatarnews.ir mobinews.ir grupnews.ir pbnreza.ir https://carcadeh.ir delnews.ir https://hoorclub.ir https://linkpost.ir tehkhabari.ir newssemnan.ir tamananews.ir jorjnews.ir barankhabari.ir amozeshinews.ir https://tarhiranadvertising.ir mahgolnews.ir rubiato.ir https://os22.ir soziato.ir https://lohemandegar.ir bdelnews.ir pbns.ir khabarfaz.ir ۱۸news.ir https://toeica.ir haninews.ir https://qalikarami.ir rumbaran.ir https://kalaghads.ir https://market-onlinee.ir https://azimican.ir atashnews.ir https://mobinashirdel.ir absharkhabar.ir https://www.yastek.ir rahamnews.ir https://markazqom.ir afsharnews.ir atenehnews.ir yasnew.ir hanimag.ir sabakhabari.ir fanoskhabari.ir bayatnews.ir https://powerthesis.ir disnews.ir bedaronline.ir https://kabinwp.ir nilonews.ir https://samimember.ir https://sadeghilib.ir taknaznews.ir formolkhabar.ir https://updateyourbrowser.ir https://free-nod32.ir https://shahgolchat.ir https://www.almaart.ir haftehnews.ir raziato.ir https://mashhadchate.ir https://911251.ir wkhabari.ir nazionline.ir https://02nod32.ir https://paneltp.ir danmag.ir https://mmdfarajzadeh.ir shahrkhabari.ir saber https://separok.ir sitepbn.ir https://hajar7.ir mojalenews.ir khabarestani.ir fixnew.ir salamiha.ir https://dl-it.ir sarenews.ir https://mr-fashion.ir buzzonline.ir newsedu.ir viewnews.ir https://io-oi.ir /*erfan*/ https://uniquedownload.ir https://golshan-chat-room.ir https://ionicode.ir https://buypostfile.ir https://www.best-model.ir https://www.anonews.ir https://alvand-news.ir https://advertisingbook.ir https://adresweb.ir https://algameh.ir https://smweb.ir https://amirkhan6.ir https://backlinkr.ir https://batoote.ir https://beegraph.ir https://bia2prozhe.ir https://blogdownload.ir https://buy-postal-shop.ir https://www.fun4we.ir https://jahromfun.ir https://khavarchat.ir https://korfilm.ir https://linkparsi.ir https://www.game-android.ir https://www.khabarnewss.ir https://stocksnews.ir https://911251.ir https://www.akhbaretrend.ir https://www.almaart.ir https://carcadeh.ir https://hoorclub.ir https://i-quiz.ir https://investinisfahan.ir https://io-oi.ir https://kabinwp.ir https://linkpost.ir https://lohemandegar.ir https://mr-fashion.ir https://paneltp.ir https://prestigehome.ir https://qalikarami.ir https://www.yastek.ir https://02nod32.ir https://free-nod32.ir https://market-onlinee.ir https://nod32tools.ir https://raft25.ir https://dl-it.ir https://nod32via.ir /*alireza*/ FightKickboxing.ir wsde.ir amirhoseinabolfazli.ir Nod32Update1.ir Update-Nod.ir SabaTemplate.ir uoogle.ir CoatingForum.ir Vip-Trader98.ir ghazalehchat.ir afsonchat.ir mohabbatchat.ir pichakchat.ir vibersoft.ir OmegaChat.ir doorooghchat.ir ParsGap.ir AradChat.ir aban-music.ir AgroThesis.ir imdb-movies.ir emengostar125.ir TehranCityFile.ir Full-Thesis.ir ComputerThesis.ir abadanstamp.ir IndustryThesis.ir anisagallery.ir fxscalperx.ir dorhajchat.ir PuyaBlog.ir chatmatiar.ir iran-adviyeh.ir imdb-moviez.ir sentokala.ir chatmahtab.ir newbours.ir WebDesignMonster.ir geodownload.ir narenjriz.ir sstarv.ir estekhdamkomak.ir https://emengostar125.ir https://estekhdamkomak.ir https://iranplasticsurgeon.ir https://miraseirani.ir https://sstarv.ir https://digiblogs.ir https://antalyatournet.ir https://asooweb24.ir https://awat-piano.ir https://azinplastisatis.ir https://best-agahi.ir https://bia-mooz.ir https://ceplus.ir https://chareju.ir https://ceplus.ir https://coffee-akajho.ir https://dbaportal.ir https://donyayeh-zaban.ir https://dr-shafie.ir https://es-services.ir https://eslamshahr-ma.ir https://estarabadnews.ir https://fa-eset.ir https://foritarjome.ir https://gallery-car.ir https://ghazaeigallery.ir https://glasses-rybn.ir https://goto-piano.ir https://highlightbeauty.ir https://ig-home.ir https://ipgconference.ir https://isconference.ir https://koogel.ir https://kyokushins.ir https://mobilemahdis.ir https://mofidtat.ir https://my-piano.ir https://nazaristone.ir https://nikansefile.ir https://noorekarime.ir https://ofoghchat.ir https://oghan.ir https://on-tic.ir https://osatcarton.ir https://patogh-dl.ir https://pelak169.ir https://pianoofficial.ir https://proje-negar.ir https://rasa-piano.ir https://razi-tajhiz.ir https://robbazar.ir https://salam-salamaati.ir https://tabriizmusic.ir https://talebmanshadipoor.ir https://tarheno1.ir https://tehranfurniture.ir https://travel-piano.ir https://villadarbast.ir https://visa-piano.ir https://zojkhob.ir https://zojsalem.ir https://zoudnews.ir /*pouya*/ wsnlab.ir ahanalatnews.ir akhbarparand.ir arpexco.ir gitirenter.ir handystitch.ir infoparand.ir mashaqelnews.ir pouyannews.ir robanabi.ir startupio.ir vanianews.ir vanrenter.ir viananews.ir alamdarnews.ir darichepelastik.ir aminbateny.ir fakhermusic.ir artazweb.ir rainbowpeacock.ir tehran-bricksale.ir sama-tohid.ir upload8.ir uvarzesh.ir rockdl.ir sscloob.ir sadjadio.ir s60nokia.ir roshadownload.ir scipost.ir keryaas.ir jafarfazel.ir chatsoheil.ir nafismusic5.ir printstudio24.ir linkss.ir perespolis6.ir khoozestan-chess.ir kolbeyedownload.ir kermanshahipro.ir istanbulonline.ir hubcity.ir healthcommunications.ir echessschool.ir clockmen-arena.ir buy-internet-postal.ir bia2warez.ir bestsdl.ir bermudasystem.ir basytfilesr.ir cityriazi.ir baharfile.ir bacomputernews.ir artifilek.ir arch-file.ir academicfile.ir shamim-yar.ir tkdnajafabad.ir zdownloadfcr.ir smart-tools-admin.ir vafadownload.ir www.tehransmartschools.ir sellfiledownload.ir sadsoo.ir https://royayebarani.ir/ https://rv3.ir/ https://rv1.ir/ https://psychology-file.ir/ https://razfile.ir/ https://nodijehonline.ir/ https://pars-tools.ir/ https://magazinetime.ir/ https://managefile.ir/ https://hekbook.ir/ https://geologyfile.ir/ https://www.geofile.ir/ https://forushgahfile.ir/ https://www.filemaghale.ir/ https://fileoweb.ir filecheap.ir https://2-poli-technic.ir https://amingifts.ir https://arzansaraye-iran.ir https://homana-nikooei.ir https://gemgem.ir https://zarrindesign.ir https://arazinet.ir https://bazigaranesahne.ir/ https://raadmehr.ir https://astakala.ir/ // farzad https://2cindiet.ir https://adiet.ir https://arydiet.ir https://atkinsshop.ir https://badiet.ir https://behsadiet.ir https://cdiet.ir https://chetorr.ir https://cliksalamat.ir https://clobfit.ir https://dfdiet.ir https://dietcolob.ir https://dietdarmani.ir https://dietforlife.ir https://dietgroups.ir https://dietiic.ir https://dietition.ir https://dietrejim.ir https://dietsalamat.ir https://dietsnews.ir https://dranbaraa.ir https://drbizh.ir https://drrezbiz.ir https://drshadibizhani.ir https://drvitamind.ir https://elmetaghzie.ir https://exirsalamati.ir https://fdiet.ir https://fitaamin.ir https://fitanfood.ir https://fitnesdiet.ir https://foodketo.ir https://gamewake.ir https://ganut.ir https://ghafaridiete.ir https://giahpezeshkan.ir https://gi-si.ir https://gvrt.ir https://happydiet.ir https://healthdiets.ir https://healthsnews.ir https://h-new.ir https://hodafit.ir https://holodiet.ir https://ispmr.ir https://kermanycom.ir https://kermanyy.ir https://rdiet.ir https://ketodietshop.ir https://ketogenicdiets.ir https://ketoshope.ir https://ketozists.ir https://lagharifit.ir https://laghariii.ir https://lemondiet.ir https://limome.ir https://maangdiet.ir https://mdiet.ir https://megig.ir https://mi-xi.ir https://na-hi.ir https://namnakk.ir https://na-se.ir https://newsab.ir https://newshealth.ir https://nildiet.ir https://novinn.ir https://nuteladiet.ir https://nutgeram.ir https://nutricell.ir https://nutri-diet.ir https://nutritionistsnews.ir https://oplasdiet.ir https://parsiandiet.ir https://pcosdiet.ir https://pezeshknew.ir https://realnutrition.ir https://reghim.ir https://regimekhob.ir https://rejimeketo.ir https://rejimkermany.ir https://rezhimdarmani.ir https://rezhimeghazayi.ir https://rezhimesalem.ir https://rezhimlaghar.ir https://sabosdiet.ir https://salamatnew.ir https://sebnews.ir https://sha-min.ir https://sibe-salamati.ir https://storg.ir https://taghziehnew.ir https://taqhzie.ir https://truediet.ir https://wellfitdiet.ir https://xdiet.ir https://zdiet.ir https://zolangdiet.ir https://asooweb.com/

visionvideo.ir toolmakers.ir t-telectric.ir sedayeweb.ir seadoor.ir samabroj.ir saemka.ir orgaweb.ir navidm.ir nanochat.ir mazandaranchess.ir masjed724.ir maktabz.ir linik.ir kiyafile.ir khatte8.ir kh-anbouhsazan.ir hairclear.ir hadishaghighi.ir farhangiankhabar.ir egrighash.ir dothesis.ir diarealeman.ir deltacd.ir dehkademontazeran.ir citymoviez.ir bubto.ir basketcity.ir afzarara.ir afzalgallery.ir 20roid.ir

mahroomarket.ir

tblighat.ir

tblighat.ir