خانه / ثبت کانال تلگرام

ثبت کانال تلگرام

قوانین:

  • نام کانال باید lمتناسب با قوانین جمعوری اسلامی ایران باشد.
  • ایدی کانال باید بصورت http://telegram.me/filmony باشد.
  • وارد کردن لینک جوین برای جذب مخاطب و جوین دادن بهتر کاربر کمک میکند.
  • توضیحات از الزامات است چرا که همین توصیح و توصیف کانال موجب جذب کاربر ها به کانال شما میشود.
  • انتخاب کردن دسته متناسب با موضوع کانال .

ثبت کانال

ثبت کانال شما به رایگان و تبلیغ آن به رایگان
  • نام کانال شمادر نرم افزار تلگرام
  • کلمات و تگ های مناسب با کانال و موضوع کانال خود را وارد کنید و بین آن ها از , استفاده کنید. مثال : کانال , کانال اطلاع رسانی ,...
  • Accepted file types: png, jpg, jpge, gif.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.